Vytlačiť

Ing. Vlastimil Lakatoš - člen

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2004 na Technickej univerzite v Košiciach. Následne absolvoval 4-ročný pracovno-študijný pobyt vo Veľkej Británii, ktorý ukončil získaním renomovaných jazykových certifikátov na Univerzite v Cambridge - Certificate of Advanced English (CAE), Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary) a Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Od roku 2009 pracuje ako manažér IPTV pre spoločnosť ANTIK Telecom, v rámci ktorej v tom istom roku spoluzakladal Tango Digitálnu Televíziu - jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich digitálnych televíznych služieb na slovenskom trhu. V roku 2011 stál taktiež pri zrode programovej televíznej služby TV Piánko.