Prečo byť členom SAKT?

Vytlačiť

SAKT je záujmové občianske združenie právnických i fyzických osôb zaoberajúcich sa distribúciou televíznych a rozhlasových signálov, ako i dátových prenosov po kábloch. Je registrovaná na MV SR a jej činnosť je regulovaná schválenými stanovami SAKT.


Členstvo v asociácii prináša výhody: