Vytlačiť

Ing. Martin Kopča - člen

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1993 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava, odbor mikroelektronika, špecializácia technológia a návrh integrovaných obvodov. Štúdium ukončil polročným študijným pobytom – prípravou diplomovej práce, vo vývojových laboratóriách Philips Semiconductor v Southhamptone, Anglicko. Od roku 1995 až do súčasnosti pracuje v spoločnosti SATRO s.r.o., Najskôr v projekčnom oddelení, neskôr vo vedení spoločnosti. Počas pôsobenia v spoločnosti SATRO s.r.o. viedol mnohé MMDS a MVDS projekty, a hlavne stál medzi prvými na Slovensku pri zavádzaní digitálneho vysielania prostredníctvom TKR. V rámci spoločnosti sa tiež všestranne venuje problematike programovej náplne. V rokoch 1999 – 2002 bol tiež členom predsedníctva SAKT.