SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Vytlačiť PDF

Ing. Otto Verbich, PhD. - prezident

Ing. Otto Verbich, PhD. bol vyše 20 rokov výkonným riaditeľom vo VUKI a. s. Bratislava. Po Gymnáziu (SVVŠ) v Přerove vyštudoval odbor Telekomunikácie na FE VUT v Brne. Ašpirantúru v odbore Elektrotechnológia absolvoval na FE SVŠT v Bratislave. V rokoch 1990-91 pôsobil na pozvanie Katedry elektroniky na Tokijskej technickej univerzite (TIT) ako hosťujúci vedecko-výskumný pracovník. V rokoch 1992 a 1993 absolvoval študijné pobyty v Bellových laboratóriách v Atlante a New Jersey v USA, v marci 1993 bol zvolený za aktívneho člena New Yorkskej akadémie vied. Okrem vedenia mnohých vedecko-výskumných projektov, i medzinárodných, bol 16 rokov členom Vedeckej rady dekanov FEI a 5 rokov bol členom Vedeckej rady rektora STU Bratislava. Po 12‑ročnom pôsobení vo funkcii viceprezidenta Zväzu elektropriemyslu  SR je v súčasnosti predsedom dozornej rady ZEP SR. Od roku 1986 zastupoval ČSFR, neskôr SR v Medzinárodnej elektrotechnickej komisii (IEC) v TC 46 a TC 89. Má vyše 80 odborných publikácií v tuzemsku i v zahraničí, je autorom a spoluautorom 15 patentov, väčšinou z oblasti koaxiálnych a optických káblov. Za prezidenta SAKT bol valným zhromaždením zvolený vždy na trojročné obdobie v rokoch 2009, 2012, 2015 a 2018.

 

                                 (GMT+1)

Prihlásenie pre členov

Prelož stránky


Copyright © 2003 - 2021 SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie. Všetky práva vyhradené.