SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Intenzity EMP na území Slovenska

E-mail Vytlačiť PDF

Vzhľadom na veľký počet hoaxov v roku 2020, týkajúcich sa potenciálneho negatívneho vplyvu elektromagnetických polí (EMP) na obyvateľstvo, s cieľom podávať objektívne overené informácie, sprístupnilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR interaktívnu mapu Slovenska s nameranými intenzitami EMP - pozri https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/elektronicke-komunikacie-8/interaktivna-mapa-emp. Meranie uskutočnil VÚS, n. o. Banská Bystrica. Je všeobecný záujem pokračovať v mapovaní EMP aj v ďalších oblastiach štátu.

Keďže EMP môže mať vplyv nielen na ľudský organizmus, ale aj na elektronické zariadenia, vrátane zariadení káblovej televízie, bol v Ročenke SAKT 2020 od str. 62 uverejnený článok "Expozícia obyvateľov elektromagnetickému poľu a jeho vplyv na zdravotnícke implantáty a elektronické zariadenia používané v domácnostiach".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (GMT+1)

Prihlásenie pre členov

Prelož stránky


Copyright © 2003 - 2021 SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie. Všetky práva vyhradené.