SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prečo byť členom SAKT?

E-mail Vytlačiť PDF

SAKT je záujmové občianske združenie právnických i fyzických osôb zaoberajúcich sa distribúciou televíznych a rozhlasových signálov, ako i dátových prenosov po kábloch. Je registrovaná na MV SR a jej činnosť je regulovaná schválenými stanovami SAKT.


Členstvo v asociácii prináša výhody:

 

  • V bezprostrednej možnosti získavať aktuálne informácie pre podnikanie operátorov v káblových sieťach. Raz ročne sú poznatky a potrebné údaje kompletované v ročenke. Ďalej sú vydávané príležitostné obežníky, reagujúce na aktuálne témy.
  • V zastupovaní záujmov operátorov u vládnych a regulačných orgánov, ako i organizácií kolektívnej správy autorských práv a ďalších práv s tým súvisiacich.
  • nižších platbách organizáciám kolektívnej správy, dohodnutých pre členov SAKT v rámcových zmluvách, od ktorých sa potom odvíjajú individuálne zmluvy medzi operátormi a organizáciami kolektívnej správy.
  • ochrane právnych záujmov káblových operátorov v podnika­teľ­skom prostredí slovenskej legislatívy.
  • V neposlednom rade vo vzájomnom styku a výmene skúseností jednotlivých členov. Na to slúži raz ročne uskutočňované valné zhromaždenie a raz za dva roky medzinárodný kongres Káblová televízia s dlhoročnou tradíciou, kde sa porovnávajú podmienky podnikania našich operátorov a zástupcov z iných štátov.
 

                                 (GMT+1)

Prihlásenie pre členov

Prelož stránky


Copyright © 2003 - 2021 SAKT - Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie. Všetky práva vyhradené.